ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

1.H SKONDRAS FASHION ACCESSORIES AE με διακριτικό τίτλο Fullah Sugah,   (εφεξής «Διοργανώτρια Εταιρεία») , η οποία εδρεύει στον Δήμο Αγίου Δημητρίου , επί της  Σουλίου αρ 74, με ΑΦΜ 082629880 της ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ,(εφεξής καλούμενη η «Διοργανώτρια»)στο πλαίσιο προώθησης των προιόντων της,  προκηρύσσει διαγωνισμό (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διενεργηθεί μέσω προωθητικής ενέργειας εντός της ιστοσελίδας www.fullahsugah.gr. 

  1. Σκοπός του Διαγωνισμού είναι η ανάδειξη 3 (τριών )νικητριών/ων, που θα κερδίσουν από μια δωροεπιταγή αξίας 100η οποίες μπορούν να εξαργυρωθούν είτε από το ηλεκτρονικό είτε από τα φυσικά καταστήματα της εταιρίας.

3.Η συμμετοχή στη κλήρωση ισχύει με οποιαδήποτε αγορά από το ηλεκτρονικό  κατάστημα  www.fullahsugah.gr κατά τους όρους του παρόντος για όλο το χρονικό διάστημα διάρκειας του Διαγωνισμού. 

  1. Από τις Ενέργειες εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στις εταιρείες “FULLAH SUGAH”-Διοργανώτρια Εταιρεία, καθώς και οι συγγενείς αυτών μέχρι και γ’ βαθμού.
  2. 4. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 8η Φεβρουαρίου 2023 έως και την 14η Φεβρουαρίου 2023 (εφεξής η «Διάρκεια»).
  3. Οι Συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα να πάρουν μέρος στο Διαγωνισμό όσες φορές επιθυμούν. Για τη συμμετοχή στην κλήρωση απαιτείται η αγορά προϊόντος από το ηλεκτρονικό καταστημα www.fullahsugah.gr οποιασδήποτε αξίας . Δεν υπάρχει κάποια επιπλέον χρέωση για τη συμμετοχή στο «διαγωνισμό».

6.Τα δώρα είναι προσωπικά, δεν εξαργυρώνονται, δεν μεταβιβάζονται και δεν επιδέχονται αλλαγής.  Για τον διαγωνισμό που θα διεξαχθεί  από τις 8 Φεβρουαρίου 2023 έως και τις 14 Φεβρουαρίου 2023, με κλήρωση στις 14 Φεβρουαρίου 2023 , το δώρο αντιστοιχεί στο παρακάτω είδος όπως και αναλυτικά: 

1) 3 (τρεις) δωροεπιταγές αξίας 100, που αντιστοιχεί από μια σε κάθε νικητή. 

Στην περίπτωση που η επιθυμητή αγορά ξεπερνά την αναγραφόμενη αξία του voucher, ο κάτοχος του υποχρεούται να καταβάλλει την επιπλέον διαφορά. 

7)Η ανάδειξη του νικητή  θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικών κληρώσεων στα γραφεία της Διοργανώτριας (Σουλίου 74, Αγιος Δημήτριος) στις 14/02/2023 με παρουσία δικηγόρου.  

8)O νικητής θα παραλάβει  τα δώρα του με βάση τα στοιχεία τους που θα δώσει κατά την επικοινωνία τους με την Διοργανώτρια Εταιρεία. Στην περίπτωση αυτή όλα τα έξοδα που σχετίζονται με την παραλαβή επιβαρύνουν τον  νικητή . Όσοι από τους τυχερούς νικητές δεν παρουσιαστούν εντός ενός μήνα από την ειδοποίησή τους για την παραλαβή των δώρων, αποχαρακτηρίζονται από νικητές και  η Διοργανώτρια Εταιρεία απαλλάσσεται από την υποχρέωση παροχής των δώρων 

 

9)Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα με σχετική ανακοίνωσή της στην ιστοσελίδα www.fullahsugah.gr ή στη σελίδα του Facebook (http://www.facebook.com/fullah.sugah.7?fref=ts) και  στη σελίδα του instagram (https://www.instagram.com/fullah_sugah/) να μεταβάλλει τους όρους των Κληρώσεων, να συντομεύει ή να παρατείνει τη διάρκεια τους ή ακόμη και να τις ακυρώσει για λόγους ανωτέρας βίας. 

10.Η ανακοίνωση του ονόματος  του νικήτη  της κλήρωσης θα πραγματοποιηθεί  στις 14 φεβρουαρίου 2023 σε ζωντανη μετάδοση στην επίσημη σελίδα του instagram (https://www.instagram.com/fullah_sugah/) της Διοργανώτριας Εταιρείας. 

11.Στην περίπτωση που για κάποια κλήρωση που διενεργείται από τη Διοργανώτρια Εταιρεία  ορισθούν άλλοι ειδικοί όροι στην ιστοσελίδα www.fullahsugah.gr ή στη σελίδα του Facebook (http://www.facebook.com/fullah.sugah.7?fref=ts) ή στη σελίδα του instagram (https://www.instagram.com/fullah_sugah/) αυτοί θα υπερισχύουν των παρόντων. 

12.Η συμμετοχή σε κάθε κλήρωση συνιστά τέτοια ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση και αποδοχή όλων ανεξαιρέτως των όρων του διαγωνισμού εκ μέρους του συμμετέχοντος. 

13.Οι παρόντες γενικοί όροι συμμετοχής και διενέργειας των κληρώσεων είναι κατατεθειμένοι στον δικηγόρο Πολίτη Γιώργο, Ακαδημίας  72 – Αθήνα, 2103838727.